A La Fallera Major

Llibret del año 2000
  A la Fallera Major
  Laura Yuste i Miguel
  
  ¿Que vaig a dir-te, Laura, si tu portes
  la música, la llum i 1’alegría?
  ¿Com vaig a interpretar ta melodía
  si en vore't fins les veus queden absortes?
  
  Tu dus el colorit de nostres hortes
  que son un bell jardi de fantasía,
  vivint en el teu cor eixa harmonía
  i a un cel ple d’entusiasme nos transportes.
  
  ¿Com pot cantar-te, Laura, el vell poeta
  que et veu tan rebonica i satisfeta
  per ser nostra graciosa Sobirana?
  
  No te dire robi ni perla fina
  ni joya esplendorosa i peregrina.
  Nomes de cor puc dir-te: ¡Valenciana!
  
   Anfós Ramón i García
  

Anfós Ramón i García.
Falla Isabel La Católica - Cirilo Amorós - Hernán Cortés Falla Isabel la Católica - Cirilo Amorós - Hernán Cortés

E-mail: