A la Fallera Major Infantil

Llibret del año 2000
  A la Fallera Major Infantil
  Begoña Jiménez i Tarazona
  
  Begoña ha baixat del cel
  igual que un angel glorios,
  per a que son cos fermos
  nos servira de model.
  
  Ella ha complit son anhel
  vivint lo maravellos
  d'un regnat sempre grandios
  a on no cap mai el recel.
  
  Begoña es hui nostre sol
  o l' alegre rossinyol
  que li canta al blanc gesmil.
  
  I per sa gracia i bondat,
  hui es la Reina i Majestat
  ¡de nostra Falla Infantil!
  
   Anfós Ramón i García
  

Anfós Ramón i García.
Falla Isabel La Católica - Cirilo Amorós - Hernán Cortés Falla Isabel la Católica - Cirilo Amorós - Hernán Cortés

E-mail: