Concurs de Paelles

Llibret del año 2000
  Concurs de Paelles
  BASES
  
  1. La quota d'inscripcio es de 7.000 pesetes.
  
  2. Hi hauran 35 places per a participar, per als 35 primers que paguen la quota d'inscripcio.
  
  3. Cada paella tindrá un máxim de tres cuiners.
  
  4. La Falla posa I'aigua, la llenya i els condiments. La paleta la portará el cuiner principal.
  
  5. A l'acabar la paella se reservará un plat per al Jurat, dins del CasaL
  
  6. Queda terminantment prohibit fer paelles fora del recint delimitat per al Concurs. La Falla no se fa responsable.
  
  7. En acabar la digestió, se netechará la plaça.
  
   RESPONSABLES:
   CARLOS CAMACHO
   VICENTE EBRI
   MANUEL ALCÁNTARA MONROS
  

.
Falla Isabel La Católica - Cirilo Amorós - Hernán Cortés Falla Isabel la Católica - Cirilo Amorós - Hernán Cortés

E-mail: