A la Fallera Major

Llibret del año 1996
  A la Fallera Major
  Aleixandra Lenze i Juliá
  
  Magnifica Aleixandra: ¿Cóm podria
  cantar la teu nova primavera?
  Cóm fer de ta figura riallera
  la font mes transparent de poesia?
  
  Tu ens portes la perfecta simfonia
  d'un cor alimentat per sanc fallera.
  Eres la rosa magica que espera
  la llum enamorada del nou dia.
  
  Dolcissima Aleixandra: Ta figura
  nos parla d'alegria i de ventura
  o d'un poble que goja quan treballa.
  
  Que tu viuras per sempre en nostra historia.
  I eres plena de gracia i alta gloria,
  ¡la joya mes bonica de la Falla!
  

.
Falla Isabel La Católica - Cirilo Amorós - Hernán Cortés Falla Isabel la Católica - Cirilo Amorós - Hernán Cortés

E-mail: