A la Fallera Major Infantil

Llibret del año 1996
  A la Fallera Major Infantil
  Cristina Pitarch i Sebastiá
  
  Cristina es l'angel del cel
  que baixa a nostra falleta
  per arribar a la meta
  del seu contingut anhel.
  
  Es el mes brillant estel
  que nostra festa completa.
  I sa figura ben feta,
  es mes dolça que la mel.
  
  Cristina porta la llum,
  i la gracia i el perfum
  del mes delicat gesmil.
  
  I per son tendre candor,
  ¡l'han fet Fallera Major
  de nostra falla infantil!
  

.
Falla Isabel La Católica - Cirilo Amorós - Hernán Cortés Falla Isabel la Católica - Cirilo Amorós - Hernán Cortés

E-mail: