Concurs de Oaelles

Llibret del año 1996
  Concurs de Paelles
  
  BASES
  
  1. La quota d'inscripcio es de 6.000 pesetes.
  
  2. Hi hauran 35 places per a participar, que seran ocupades pels 35 primers que paguen la quota d'inscripcio.
  
  3. Cada paella tindrà un máxim de tres cuiners.
  
  4. La Falla posa I'aigua, la Ilenya i els condiments. La peleta la portará el cuiner principal.
  
  5. A I'acabar la paella es reservará un plat peral Jurat.
  
  6. Queda terminantment prohibit fer paelles fora del recint delimitat per al Concurs. La Falla no es fa responsable.
  
  7. Jurado: Nombrado por D. Carlos Camacho (Delegado Fiesta).
  
   MANUEL ALCÁNTARA MONROS
  
  

Manuel Alcántara Monrós.
Falla Isabel La Católica - Cirilo Amorós - Hernán Cortés Falla Isabel la Católica - Cirilo Amorós - Hernán Cortés

E-mail: