A nuestras Falleras Mayores

Llibret del año 1996
  A NUESTRAS FALLERAS MAYORES
  
  
  A LA FALLEBA MAJOR
  Aleixandra dra Lenze i Juliá
  
  Dolça Fallera Major.
  Preciosissima Aleixandra.
  ¡Ya eres plena d'alegria,
  la Reina de nostra falla!
  ¡Ya eres la nostra victoria
  i el sol que nos naix a l'alba!
  Diras que es tot un ensomi.
  Un ensomi que nos parla
  d'una Reina molt senzilla,
  pero en majestat molt alta.
  Ensomi que es feu possible
  per ser tu tan valenciana
  i dur en la sanc la festa
  com el fruit que en l'arbre qualla.
  I tu estas vivint l'ensomi.
  Tu eres la que viu la gracia
  d'encarnar en ta figura
  la realitat mes clara.
  Ara ya portes al pit
  eixe distintiu que parla
  del treballar que fecunda
  les terres i l'esperança.
  ¡Ya eres crit de primavera!
  L'alegria que s'escampa
  pels carrers del nostre barri
  com l'esclafit de la traca!
  I si ahir tu ensomiaves
  portar al pit eixa banda
  que es fa tesor i Senyera
  del poble que en goig t'aclama,
  ya pots obrir el somriure
  i obrir els ulls plens de gracia,
  perque huí eres entre totes,
  la mes bella Sobirana...
  ¡Joya bonica! ¡Desperta!
  ¡Encen la teva mirada!
  ¡Que s'ha fet real l'ensomi
  foryat per ton cor ple d'ansia!...
  Perque ya eres nostra Reina,
  la llum de nostra paraula,
  la sanc que nos dona vida,
  el foc que el ser nos inflama...
  i eres i seras per sempre,
  ¡la gloria de nostra Falla!
  
  
  A LA FALLEBA MAJOR INFANTIL
  Cristina Pitarch i Sebastiá
  
  Cristina, ya estas aci.
  Ya eres la nostra Reineta.
  Ya vens plena d'alegria
  a encendre els camins de festa.
  Caldrien moltes paraules
  fetes d'espuma i de seda
  per a expressar falta gloria
  que el teu vindre representa.
  Caldria tindre veu d'angel
  i tindre flors en la llengua
  per descriure tanta gloria
  com ens dus i a tots aplega.
  Pero me pareix difícil
  a tu, que eres primavera,
  parlar-te en clavell o en rosa
  o en lliri o en assussena.
  Tu eres moltes coses juntes.
  Tu eres un brot que s'eleva
  per dalt de la brosa humida
  que creix a vora la senda.
  Tu eres demá, demá proxim,
  demá que ya viu l'espera
  d'eixe foc inextinguible
  que mou el poble i la festa.
  Si, tendrissima Cristina.
  Ya estas aci dolça i bella
  per regalar-nos ta image
  tota inocent i enchisera...
  ¡Mira els chiquets cóm t'aclamen!
  ¡Mira eixes nines de seda
  que te saben per bonica
  digna de la realea!
  ¡Ara ya pots alegrar-te!
  ¡Ya pots sentir-te contenta!
  ¡Ara ya eres nostre premi!
  Ara ya eres... ¡Nostra Reina!
  

.
Falla Isabel La Católica - Cirilo Amorós - Hernán Cortés Falla Isabel la Católica - Cirilo Amorós - Hernán Cortés

E-mail: