A María Peyrilón Guía

Llibret del año 1995
  A Maria Peyrolón Guía
  
  
  ¡Que dolç es el teu nom, tendra Mana!
  ¡Quin goig la teua image riallera!
  La llum de ta somrisa es fa Senyera
  d'un poble que disfruta en harmonía.
  
  Tu eres la mes perfecta melodía
  que ens porta l'esperada primavera.
  Eres tan rebonica i enchisera,
  que naix al teu costa t la poesía.
  
  Maria: Eixe nom de verge pura,
  s'encama en ta magnifica figura
  tan plena de virtuts per sobirana.
  
  I els teus fallers mirant ta trayectoria,
  saben que tu duras plena de gloria,
  ¡la llum de nostra terra valenciana!.
  

.
Falla Isabel La Católica - Cirilo Amorós - Hernán Cortés Falla Isabel la Católica - Cirilo Amorós - Hernán Cortés

E-mail: