Concurs de Paelles

Llibret del año 1995
  Concurs de Paelles
  
  BASES
  
  1.- La quota d'inscripcio es de 5.000 pesetes.
  
  2.- Hi hauran 35 places per a participar, que seran ocupades pels 35 primers que paguen la quota d'inscripcio.
  
  3.- Cada paella tindrà un maxim de tres cuiners.
  
  4.- La Falla posa I'aigua, la Ilenya i els condimenta.
  
  5.- A I'acabar la paella es reservará un plat per al Jurat.
  
  6.- Queda terminantment prohibit fer paellesfora del recint delimitat peral Concurs. La Falla no es fa responsable.
  

.
Falla Isabel La Católica - Cirilo Amorós - Hernán Cortés Falla Isabel la Católica - Cirilo Amorós - Hernán Cortés

E-mail: