A Cristina Costa Priego Fallera Major

Llibret del año 1994
  Cristina, per bonica i per galana
  es plena de dolfor, nostra Fallera.
  Es com un goig de nova primavera
  que ve a cantar la terra valenciana.
  
  Es com l'alegre veu de la campana
   que sona per la festa riallera
  o com el tremolar de la Senyera
  que porta sobre el pit i el cor demana.
  
  Cristina es un prodigi. Sa figura
  nos ompli d'alegria i de ventura
  per viure eternament en la memoria.
  
  I en vore els seusJallers tanta harmonia
   i tant d'amor quallat en melodia,
  ¡ l'han fet sense dubtar la seua gloria !
  

..
Falla Isabel La Católica - Cirilo Amorós - Hernán Cortés Falla Isabel la Católica - Cirilo Amorós - Hernán Cortés

E-mail: